Chà Là sấy khô nguyên cành Deglet Nour 500g

195,000 VND