Điện thoại: 0984102114

Email: phuong.tpnga@gmail.com

Địa chỉ: 14B1 Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Facebook